//-->

Burak Tunçbilek

CustomCursors

Custom Cursor

Cursor Değiştirme

istenilen cursor'u projede kullanmak

Açıklama:istenilen imleci form üzerinde kullanmakta genellikle sorunlar yaşanır.daha doğrusu windows un kendi imleçlerinden kullanmıyorsanız daima sorunlar yaşanıyor,bu sorunları engellemek için Aşağıdaki kod parçası güvenle kullanılabilir.

önemli:kodu kullanmak için isim uzaylarına using System.Runtime.Interopservices; Eklenmelidir.

 

KOD:

 
public class imlecDegistir
        {

            [DllImport("User32.dll")]
            private static extern IntPtr LoadCursorFromFile(String str);

            public static Cursor Create(string filename)
            {
                IntPtr hCursor = LoadCursorFromFile(filename);

                if (!IntPtr.Zero.Equals(hCursor))
                {
                    return new Cursor(hCursor);
                }
                else
                {
                    throw new ApplicationException("Could not create cursor from file " + filename);
                }
            }
        }

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
this.Cursor = imlecDegistir.Create(Path.Combine(Application.StartupPath, "pointer.cur"));
}
 

 

Açıklama:kullanılacak imleç uygulamanın başlangıç klasörüne[Application.StartUpPath()] kopyalanmalıdır ve kod parçasındaki "pointer.cur" imleç dosyasının ismine ve uzantısına(cur yada ani) göre değiştirilmelidir.

 

Etiketler: c# imleç değiştirme , c# , get custom cursor , winForm , WPF , imleç ekleme , form imlecini değiştirmek , imleç , c# set form cursor cursors pointer ,set pointer , mouse , fare , işaretçi