//-->

Burak Tunçbilek

listboxtumunusil

c# listbox tüm itemleri silmek

C# Listbox taki tüm item leri silmek

listbox içinde yer alan item lerin tümünü silmek bazen lazım olabilir.ilk önce tüm itemleri seçmekle başlayalım burada listbox isimi listBox1 olarak geçicektir.

tüm itemlerin seçilmesi için gereken kod:

for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++) //tümünü seçme işlemi

            {

                listBox1.SetSelected(i, true);

            }

seçilen itemlerin silinebilmesi için gereken kod:

while (listBox1.SelectedItems.Count > 0)   //seçilenleri silme işlemi

            {

                listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem);

            }

Kodun Tamamlanmış son hali

private void listboxtemizle()

        {

 

for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++) //tümünü seçme işlemi

            {

                listBox1.SetSelected(i, true);

               

            }

 

while (listBox1.SelectedItems.Count > 0)   //seçilenleri silme işlemi

            {

                listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem);

            }

     }

 

kullanım şekli: istenilirse tüm kod 1 buton Click olayına yazılabilir yada üstteki gibi alınıp her yerden "listboxtemizle();" şeklinde çağırılabilir. çağrı örneği

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            listboxtemizle();

        }

 

etiketler: c#, c# listbox , c# listbox temizleme , listbox tümünü sil , listboxtaki tüm öğeleri sil / silmek , listbox içindeki tüm itemleri sil , listbox clear all , listbox tüm itemleri sil , c#