//-->

Burak Tunçbilek

dotnetframeworkversion

Sistemde Yüklü .Net Framework Sürümlerini Öğrenmek - Buraktncblk.tr.gg

Yüklü .Net Framework Versiyonları listesini almak

Get installed .net framework version lists

Açıklama: Sistemde kurulu olan .Net Framework sürümlerini öğrenmek için aşağıdaki kod kullanılabilir genel olarak sürüm numaraları tablodaki şekilde sıralanır ve numaralandırılır.

Ver. 1.0.0.1 için

MAJOR MINOR BUILD REVISION
1 0 0 1

Örnekte bana minor ve major yeterli olduğu için onlar yer almaktadır koyu renkli satırda gerekli değişiklikler yapıldığında build ve revision da alınabilir.

Örnek & Kod:

using System.Collections.ObjectModel;

using Microsoft.Win32;

 

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            foreach (Version ver in InstalledDotNetVersions())

            {

                listBox1.Items.Add(ver.Major+"."+ver.Minor);

            }

        }

        public static Collection<Version> InstalledDotNetVersions()

        {

            Collection<Version> versions = new Collection<Version>();

            RegistryKey NDPKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWAREMicrosoftNET Framework SetupNDP");

            if (NDPKey != null)

            {

                string[] subkeys = NDPKey.GetSubKeyNames();

                foreach (string subkey in subkeys)

                {

                    GetDotNetVersion(NDPKey.OpenSubKey(subkey), subkey, versions);

                    GetDotNetVersion(NDPKey.OpenSubKey(subkey).OpenSubKey("Client"), subkey, versions);

                    GetDotNetVersion(NDPKey.OpenSubKey(subkey).OpenSubKey("Full"), subkey, versions);

                }

            }

            return versions;

        }

        private static void GetDotNetVersion(RegistryKey parentKey, string subVersionName, Collection<Version> versions)

        {

            if (parentKey != null)

            {

                string installed = Convert.ToString(parentKey.GetValue("Install"));

                if (installed == "1")

                {

                    string version = Convert.ToString(parentKey.GetValue("Version"));

                    if (string.IsNullOrEmpty(version))

                    {

                        if (subVersionName.StartsWith("v"))

                            version = subVersionName.Substring(1);

                        else

                            version = subVersionName;

                    }

 

                    Version ver = new Version(version);

 

                    if (!versions.Contains(ver))

                        versions.Add(ver);

                }

            }

        }

Etiketler:

get .net framework version , get .net framework versions , .net framework sürümünü versiyonunu öğrenmek , sistemde kurulu .net framework sürümleri , get installed .net frameworks version