//-->

Burak Tunçbilek

ExplorerFilePath

Explorer Pencereleri Dosya Yolunu Öğrenmek

C# Açık Olan Windows Gezginindeki Klasör Yolunu Öğrenmek

Get  Explorer.exe Windows file path with C#

Açıklama:Windows Gezgini(Explorer.exe) ne ait tüm pencerelerdeki açık olan ve/veya erişilmeye çalışılan(real time) klasör ve disk adreslerini(yolunu) öğrenmek için basit bir kod örneği.

 

Gerekenler:

Referance

COM> Microsoft Internet Controls

Dynamic WinForm Controls

1x Timer (name=Timer1; Tick=500; Enabled=true;)

1x ListBox(name=listBox1)

 

KOD Örneği

/*Name Spaces*/

using System.IO;

 

/*Kod içeriği*/

SHDocVw.ShellWindows shellWindows = new SHDocVw.ShellWindows();

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

        {

            string filename;

            foreach (SHDocVw.InternetExplorer ie in shellWindows)

            {

                filename = Path.GetFileNameWithoutExtension(ie.FullName).ToLower();

 

                if (filename.Equals("explorer"))

                {

                    label1.Text = ("Hard Drive :" + ie.LocationURL);

                    if (ie.LocationURL.ToString().Length >= 5)

                    {

                        //listBox1.Items.Add(ie.LocationURL.ToString());

                        //listBox1.Items.Add(kontrol(ie.LocationURL.ToString()));

                        kontrol(ie.LocationURL.ToString());

                    }

                }

            }

        }

string eski;

        void kontrol(string veri)

        {

            if (eski != veri)

            {

                //ilk 8 karakter çöp file:///

                string son=veri.Substring(8,(veri.Length-8));

                listBox1.Items.Add(son);

                eski = veri;

            }

        }

ETİKETLER: c# , c# explorer.exe , get explorer exe file path , c# açık klasörleri öğrenmek klasör yolu , açık dosyalar adresi , abt , windows gezgini açık dosyaların adresleri