//-->

Burak Tunçbilek

kodlaEkleme

Kodla Control Eklemek

Kodla Control Ekleme

!kod ile bazı kontrolleri eklemek için Location Bildirmek Gerekir!

location belirtirken x ve y koordinatlarını bilmek gerekir. örnek belirtme şekli:

txtbx1.Location = new Point(88, 33);

xx.Location = new Point(x, y); //x ve y değeri sayısal olmak zorundandır.

//Değer dönüştürerek konum belirtme.

string a, b;

a = textBox1.Text;

b = textBox2.Text;

xx.Location = new Point(Convert.ToInt32(a.toString()) , Convert.ToInt32(b.toString());

konum belirttik diğer işlemleri normal var olan textBox kodlar gibi yapabiliriz.

Tamamlanmış örnek

TextBox txtbx1 = new TextBox();         //yeni textbox için isim belirleme kısmı

txtbx1.Location = new Point(88, 33);    //txtbx1 konumu

txtbx1.Text = "ABT System";             //txtbx1 text'i ayarlar

this.Controls.Add(txtbx1);              //geçerli forma kontrolü ekler

Bu Kodu Nereye koyacağım?

buton click event'ine Form Load' a yada keyPress gibi yerlerde kullanılabilir.Button Click Event örneği:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            TextBox txtbx1 = new TextBox();         //yeni textbox için isim belirle

            txtbx1.Location = new Point(88, 33);    //txtbx1 konumu

            txtbx1.Text = "ABT System";             //txtbx1 text'i ayarlar

            this.Controls.Add(txtbx1);              //geçerli forma kontrolü ekler

        }

NOT:  Timer , toolTip , PerformanceCounter gibi kontroller eklerken Location değerine ve bazılarında "this.Controls.Add(???);" kısımlarına gerek yoktur.

toolTip Ekleme örneği:

ToolTip tp1 = new ToolTip();

tp1.ToolTipTitle = "kodla eklenen ToolTip";

tp1.ToolTipIcon = ToolTipIcon.Info;

tp1.SetToolTip(txtbx1, "kodla eklenen textBox'a Kodla Eklenen toolTip");

En son hali ( kodla textBox ve ToolTip eklenmiş)

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            TextBox txtbx1 = new TextBox();         //yeni textbox için isim belirle

            txtbx1.Location = new Point(88, 33);    //txtbx1 konumu

            txtbx1.Text = "ABT System";             //txtbx1 text'i ayarlar

            this.Controls.Add(txtbx1);              //geçerli forma kontrolü ekler

 

            ToolTip tp1 = new ToolTip();                  //ToolTip için isim belirleme

            tp1.ToolTipTitle = "kodla eklenen ToolTip" //ToolTip için Başlık belirleme

            tp1.ToolTipIcon = ToolTipIcon.Info;         //ToolTip için Simge belirleme

            tp1.SetToolTip(textBox1, "kodla eklenen textBox'a Kodla Eklenen toolTip"); //ToolTip txtbx1 için tooltip atama

             //ToolTip için this.controls.add cinsinden ifade kullanmadık.

               }

etiketler

kodla buton ekleme , kodla ekleme , kodla textbox eklemek , c# kodla component ekleme , c# kodla control eklemek , c# kodla control ekleme , c# add the control with code , c# kodla ekleme , c# ekle , c# kod