//-->

Burak Tunçbilek

imagetoicon

Resmi İcona çevirmek Image to Icon

Resmi İcon'a Çevirmek

Özet:Resim dosyalarını(jpg,jpeg,png,gif,...) bu kod parçası yardımıyla ikon(.ico) dosyasına çevirebilirsiniz.Aşağıdaki kod ico dosyası şeklinde geri dönüş yapıcaktır.Örnek kullanım kodun aldtındadır.

KOD:

private Icon MakeIcon(Image Resim, int Boyut,bool Boyutkorunsunmu)

        {

            Bitmap square = new Bitmap(size, size);

            Graphics g = Graphics.FromImage(square);

 

            int x, y, w, h;

 

            if (!Boyutkorunsunmu || img.Height == img.Width)

            {

                            x = y = 0;

                w = h = size;

            }

            else

            {

                float r = (float)img.Width / (float)img.Height;

 

                if (r > 1)

                {

                    w = size;

                    h = (int)((float)size / r);

                    x = 0; y = (size - h) / 2;

                }

                else

                {

                    w = (int)((float)size * r);

                    h = size;

                    y = 0; x = (size - w) / 2;

                }

            }

             g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;

            g.DrawImage(img, x, y, w, h);

            g.Flush();

             return Icon.FromHandle(square.GetHicon());

        }

 

Örnek Kullanım:

this.Icon = MakeIcon(Image.FromFile(@"c:ABT.png"), 40, true);

 

etiketler: c# ikon oluşturma , c# resim dönüştürme , Image to Icon , Picture to Icon , ikon , ico , kendi ikonunu oluşturmak , create icon using c# , ico file , png jpg jpeg gif to ico icon