//-->

Burak Tunçbilek

simulatingmouserlbutton

C# FARE BUTONLARINI SİMÜLE ETMEK

C# Fare Sağ & Sol Tıklamayı Simüle etmek

Simulating mouse right and left click

TANIM:C# kullanarak Sağ veya sol tıklamayı gerçekleştirmek için kullanılabilir.İşlem için User32.dll kullanıldığından isimuzaylarına(namespaces) " using System.Runtime.InteropServices; " eklenmelidir.

KOD:

        [DllImport("user32.dll")]

        static extern void mouse_event(int dwFlags, int dx, int dy, int dwData, int dwExtraInfo);

         private const int MOUSEEVENTF_MOVE = 0x0001;

        private const int MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = 0x0002;

        private const int MOUSEEVENTF_LEFTUP = 0x0004;

        private const int MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = 0x0008;

        private const int MOUSEEVENTF_RIGHTUP = 0x0010;

        private const int MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = 0x0020;

        private const int MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = 0x0040;

        private const int MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = 0x8000;   

 

        public static void SolTiklama()

        {

            mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, Control.MousePosition.X, Control.MousePosition.Y, 0, 0); //TUŞ_BASMA

            mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, Control.MousePosition.X, Control.MousePosition.Y, 0, 0); //TUŞ_BIRAKMA

        }

        public static void SagTiklama()

        {

            mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN, Control.MousePosition.X, Control.MousePosition.Y, 0, 0); //TUŞ_BASMA

            mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP, Control.MousePosition.X, Control.MousePosition.Y, 0, 0); //TUŞ_BIRAKMA

        }

 

ÖRNEK KULLANIM:

İmleci o anki konumunun x ekseninden 1px eksiltip y eksenine 7 px ekleyip o konumda sağ tıklama yaptırma;

Point mp = new Point(Cursor.Position.X - 1, Cursor.Position.Y + 7);

Cursor.Position = mp;

SagTiklama();

ETİKETLER  

C# Simulating mouse events , left right click Simulating on c# , c# ile mouse tıklama , sağ tuş tıklama , sol tuş tıklama , 28 Aralık 2013 Cts 22:12