//-->

Burak Tunçbilek

if

C# if iç yapısı ve oparatörleri

İf operatörünün iç yapısı

İLİŞKİSEL OPERATÖRLER

== Eşittir
!= Eşit değildir
< Küçüktür
> Büyüktür
<= Küçüktür veya eşittir
>= Büyüktür veya eşittir

MANTIKSAL OPERATÖRLER

&& Ve
|| Veya
!= Eşit Değil